Vorantex buvo sukurtas tam, kad asmenys galėtų gauti kokybiškas ir profesionalias teisines paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Teisines paslaugas teikiame visuose civiliniuose ir administraciniuose teisiniuose ginčuose, rengiame sutartis, civilinių ir administracinių bylų kategorijų procesinius dokumentus teismams, pretenzijas, raštus, paklausimus, atstovaujame asmenis neteisminėse įstaigose ir institucijose dėl civilinių ir administracinių ginčų.

Vertiname kiekvieną savo klientą, suteikiame profesionalias ir kvalifikuotas teisines paslaugas.