Trumpai apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą ir iškeldinimą

Trumpai apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą ir iškeldinimą

Lietuvoje kasmet sudaroma šimtai įvairių patalpų nuomos sutarčių. Tačiau ne visos patalpų nuomos sutarties šalys laikosi sutarčių sąžiningai, pasitaiko vėlavimų apmokėti už patalpų nuomą ar net piktybiško patalpų neatlaisvinimo laiku pasibaigus patalpų nuomos sutarties terminui.

Tokiais atvejais svarbu, ar sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos, ar komercinių patalpų nuomos sutartis.

Jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas; jeigu nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

Gyvenamosios patalpos nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį, prieš mėnesį raštu įspėjęs nuomotoją. Jeigu nuomininkas neįvykdo šio reikalavimo, nuomotojas turi teisę į susidariusių nuostolių atlyginimą.

Juridinių ir fizinių asmenų nuomojamų komercinėmis sąlygomis gyvenamųjų patalpų neterminuota nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta nuomininką raštu įspėjus prieš šešis mėnesius.

Patalpų nuomos sutarties pažeidimo atveju, praktikoje nuomininkui siunčiamas pranešimas raštu apie nuomos sutarties sąlygų pažeidimą ir iškeldinimą. Bet kuriuo atveju, nuomininkui neišsikeliant ir neatlaisvinant patalpų, nuomotojas turi teisę kreiptis  į teismą su ieškiniu dėl nuomininko priverstinio iškeldinimo. Tais atvejais, kuomet nuomininkas neišsikelia iš patalpų geranoriškai įsiteisėjus teismo sprendimui/nutarčiai, nuomininko iškeldinimas toliau vykdomas per antstolius.

Written by 

Vorantex buvo sukurtas tam, kad asmenys galėtų gauti kokybiškas ir profesionalias teisines paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.