Fizinių asmenų bankroto ypatumai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis, 2013-03-01 – 2021-09-30 Lietuvoje buvo iškeltos 3058 fizinių asmenų bankroto bylos. 1495 (48,9 proc.) fiziniams asmenims bankroto procesai užbaigti. Taigi vidutiniškai kasmet Lietuvoje iškeliamos apie 382 fizinių asmenų bankroto bylos.