Sutuoktinių atsakomybė pagal prievoles

Sutuoktinių atsakomybė pagal prievoles

Kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą. Pagal prievoles, kylančias iš tokių sandorių, sutuoktiniai atsako solidariai, nesvarbu, koks jų turto teisinis režimas, išskyrus atvejus, kai sandorio kaina yra aiškiai per didelė ir neprotinga. Taigi, jeigu vienas iš sutuoktinių kreditoriams turėjo prievolių dėl šeimos poreikių ar interesais, už šias prievoles teks atsakyti ir kitam sutuoktiniui, jeigu nepakaks vieno iš sutuoktinių turto.

Tačiau  solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Jeigu kito sutuoktinio prievolės kreditoriams yra tik asmeninės prievolės ir nesusijusios su šeimos poreikiais, tuomet galima ginčyti, pvz., antstolio uždėtus turto areštus vienam iš sutuoktinių.

Išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Čia svarbu, kiek turto sutuoktiniai yra įgiję po santuokos sudarymo, ir kurį turtą laiko asmenine nuosavybe, o kurį bendrąja jungtine nuosavybe. Antstolis gali išieškoti tik iš bendrosios jungtinės nuosavybės sutuoktinio turto dalį. Jeigu piniginės lėšos sutuoktinio banko sąskaitoje yra tik sutuoktinio asmeninė nuosavybė, tuomet antstolis negali nukreipti išieškojimo į to sutuoktinio pinigines lėšas.

Tik tuo atveju, jeigu kreditorių, kuriems abu sutuoktiniai atsako solidariai, reikalavimams visiškai patenkinti bendro sutuoktinių turto nepakanka, tai šie reikalavimai tenkinami iš asmeninio sutuoktinių turto. Tačiau tokiu atveju sutuoktinis kreditoriams neatsako solidariai, nes tai yra kito sutuoktinio asmeninės prievolės, išskyrus aukščiau minėtą išimtį, jeigu skolos kreditoriams atsirado dėl šeimos poreikių užtikrinimo.

Sandoriai, sudaryti be kito sutuoktinio sutikimo ir vėliau jo nepatvirtinti, gali būti nuginčyti pagal sutikimo nedavusio sutuoktinio ieškinį per vienerius metus nuo tos dienos, kai jis sužinojo apie tokį sandorį, jeigu įrodoma, kad kita sandorio šalis buvo nesąžininga.

Siekiant ateityje apsaugoti savo turtą, sutuoktiniams rekomenduotina sudaryti notarinę povedybinę sutartį, kurioje būtų nurodoma, kad visos sutuoktinių prievolės kreditoriams laikytinos asmeninėmis sutuoktinių prievolėmis, taip pat būtų aptariamas sutuoktinių turto tolimesnis teisinis režimas, pvz., visas sutuoktinių turtas, įgytas po povedybinės sutarties sudarymo, laikytinas asmenine sutuoktinių nuosavybe.

Written by 

Vorantex buvo sukurtas tam, kad asmenys galėtų gauti kokybiškas ir profesionalias teisines paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.