Atstovaujame asmenis:

  • visuose neteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, susijusiuose su komercinių ir gyvenamųjų patalpų įsigijimu, statyba, ranga, nuoma, statybos leidimų ir kitų dokumentų išdavimu;
  • derybose visais nekilnojamojo turto klausimais.

Rengiame:

  • sutartis ir sutarčių projektus;
  • procesinius dokumentus, pretenzijas, prašymus, raginimus, užklausas ir kitus teisinius dokumentus.