Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai

Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai

Įmonės pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodyta parduodamos įmonės turto sudėtis ir įmonės kaina, taip pat asmuo, kuriam bus sumokėta ir kuris atsiskaitys su įmonės kreditoriais, pardavėjo garantijos, kad įmonės visos skolos yra atskleistos ir nenuslėptos, kad pardavėjo pateikta informacija apie įmonę yra atskleista ir teisinga, pardavėjo civilinė atsakomybė už vėliau paaiškėjusios informacijos nuslėpimą (baudos dydis, delspinigiai ir pan.) ir kiti klausimai.

Iki sutarties pasirašymo turi būti parengti ir šalių suderinti bei pasirašyti šie sutarties priedai:

1) įmonės turto inventorizavimo aktas;
2) įmonės balansas;
3) nepriklausomo auditoriaus išvada apie įmonės turto sudėtį ir jo kainą (finansinis auditas).
4) įmonės skolų (prievolių) sąrašas, kuriame nurodyta skolos dydis, įvykdymo terminas, prievolių užtikrinimo rūšis, kreditoriai ir jų adresai (teisinis auditas).

Sutartis tvirtinama pas notarą, kuri vėliau teikiama VĮ ,,Registrų centras“ atliekant pakeitimus Juridinių asmenų registre.

Įmonės veiklos klausimai priklauso nuo to, kokia yra įmonės veikla, nes nuo to priklauso, kokie leidimai, licencijos ir kiti dokumentai reikalingi įmonės veiklai, kokia planuojama įsigyti įmonės teisinė forma (UAB, AB, MB ir pan.).

Prieš įsigyjant įmonę, svarbu įvertinti:

1) jos balansą, pelno (nuostolių) ataskaitas;

2) ar įmonė neturi skolų;

3) įmonės finansavimo galimybes (kredito (paskolos) suteikimo ir kt.);

4) kitus klausimus (įmonės pardavėją (pvz., akcininką ir akcininkų grupę), jo asmenį, reputaciją ir patirtį versle, kiek dar yra įsteigta įmonių to akcininko vardu, kelioms įmonėms yra vadovaujama.

Taip pat prieš įsigyjant įmonę svarbu gauti kuo daugiau duomenų apie įmonės finansinius duomenis. Atsižvelgiant į tai, tarp pirkėjo ir pardavėjo pravartu sudaryti konfidencialumo susitarimą, pagal kurį pardavėjas atskleis su sutartimi susijusią informaciją pirkėjui (finansinės ataskaitos, sudaryti ir vykdomi sandoriai, kreditorių ir skolininkų sąrašai, reikalavimai, jų pagrindas ir kita) tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti sutartį, susipažinti su realia įmonės padėtimi ir tokiu būdu apsispręsti dėl sutarties bei jos vertės.

Written by 

Vorantex buvo sukurtas tam, kad asmenys galėtų gauti kokybiškas ir profesionalias teisines paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.