Fizinių asmenų bankroto ypatumai

Fizinių asmenų bankroto ypatumai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis, 2013-03-01 – 2021-09-30 Lietuvoje buvo iškeltos 3058 fizinių asmenų bankroto bylos. 1495 (48,9 proc.) fiziniams asmenims bankroto procesai užbaigti. Taigi vidutiniškai kasmet Lietuvoje iškeliamos apie 382 fizinių asmenų bankroto bylos.

Toliau trumpai aptarsime pagrindinius fizinių asmenų bankroto akcentus.

Norint su pareiškimu kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, bendra įsiskolinimų kreditoriams suma turi būti didesnė negu 18250 Eur, t. y. viršyti 25 MMA (minimali mėnesio alga) (1MMA – 730 Eur) (šis dydis yra kintamas). Taigi jeigu fizinio asmens skola Lietuvoje viršija minėtą sumą, tuomet su pareiškimu ir pridedamais dokumentais galima kreiptis į teismą. Iki pareiškimo teismui pateikimo dienos, prieš vieną mėnesį būtina raštu informuoti visus kreditorius dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

Prie pareiškimo reikia pridėti ir surinkti gana daug įrodymų ir kitų duomenų vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymu.

Teismas, patvirtinęs fizinio asmens prašymą, parenka bankroto administratorių arba bankroto administratorių pasirenka pats pareiškėjas. Taip pat reikalinga susitarti su bankroto administratoriumi dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos. Paprastai teismas skiria fizinio asmens pasiūlytą nemokumo administratorių, tačiau gali būti pasirenkamas ir kreditorių pasiūlytas specialistas, teismui nustačius, kad tai naudingiau kreditoriams.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad visas aplinkybes reikia pagrįsti rašytiniais įrodymais, t. y. dėl kokių priežasčių susidarė įsiskolinimas kreditoriams, kokiu būdu ir kokiomis sumomis bus planuojama kreditoriams grąžinti įsiskolinimą, koks šiuo metu yra gaunamas darbo užmokestis ir kita informacija bei aplinkybės, kurie teismui turi būti pagrįsti rašytiniais įrodymais.

Teismui nusprendus priimti fizinio asmens bankroto bylą, skolininkas turi parengti nemokumo plano projektą ir jį pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui. Šiame plane nurodomos priemonės, kurių fizinis asmuo imsis, kad maksimaliai sumažintų kreditorinius įsiskolinimus. Plano įgyvendinimo trukmė  siekia 3 (trejus) metus, t. y. per šį laikotarpį asmuo privalo įgyvendinti plane nurodytus įsipareigojimus. Svarbu ir tai, kad planui turi pritarti ir fizinio asmens kreditoriai.

Kreditoriams nusprendus patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, jis teikiamas tvirtinti teismui, po kurio patvirtinimo prasideda kitas etapas – plano įgyvendinimas, kuris, kaip jau minėta, gali trukti trejus metus. Per šį laiką fizinis asmuo privalo dėti maksimalias pastangas atsiskaityti su kreditoriais ir grąžinti kiek įmanoma daugiau skolų. Tik tinkamai įgyvendinus mokumo atkūrimo planą, teismas priima sprendimą baigti bankroto bylą, o fizinis asmuo toliau gali tęsti gyvenimą be skolų.

Praktikoje tokio pobūdžio bylos užtrunka gan ilgai (paprastai daugiau negu vienerius metus).  Taip pat būtina nuolat stebėti bankroto procesą, rengti, tikslinti dokumentus pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad praktikoje teismai ne visada priima pareiškėjo pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto, kadangi vertina, ar konkrečiu atveju fizinio asmens bankrotas apskritai galimas. Dėl to prieš priimant sprendimą kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo patartina pasikonsultuoti su teisininkais.

Written by 

Vorantex buvo sukurtas tam, kad asmenys galėtų gauti kokybiškas ir profesionalias teisines paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.