Atstovaujame asmenis neteismine ir teismine tvarka:

  • visuose draudimo teisiniuose santykiuose;
  • ginčuose tarp draudikų ir draudėjų.

Rengiame:

  • sutartis ir sutarčių projektus;
  • procesinius dokumentus;
  • pretenzijas, prašymus, užklausas ir kitus teisinius dokumentus.