Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai

Įmonės pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodyta parduodamos įmonės turto sudėtis ir įmonės kaina, taip pat asmuo, kuriam bus sumokėta ir kuris atsiskaitys su įmonės kreditoriais, pardavėjo garantijos, kad įmonės visos skolos yra atskleistos ir nenuslėptos, kad pardavėjo pateikta informacija apie įmonę yra atskleista ir teisinga, pardavėjo civilinė atsakomybė už vėliau paaiškėjusios informacijos nuslėpimą (baudos dydis, delspinigiai ir pan.) ir kiti klausimai.  

Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo ypatumai

Šiame straipsnyje aptarsime daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) steigimo ypatumus. Svarbu iškart atkreipti dėmesį, kad Bendrijai įsteigti reikalingas bet 3 (trijų) asmenų sutarimas. Norint įsteigti Bendriją, reikia atlikti šiuos veiksmus: 1. Sušaukiamas steigiamasis bendrijos susirinkimas. Apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą bendrijos steigimo
Skaitykite daugiau