Atstovaujame klientų interesus visuose neteisminiuose ir teisminiuose administraciniuose ginčuose su valstybės institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.