Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai

Įmonės pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodyta parduodamos įmonės turto sudėtis ir įmonės kaina, taip pat asmuo, kuriam bus sumokėta ir kuris atsiskaitys su įmonės kreditoriais, pardavėjo garantijos, kad įmonės visos skolos yra atskleistos ir nenuslėptos, kad pardavėjo pateikta informacija apie įmonę yra atskleista ir teisinga, pardavėjo civilinė atsakomybė už vėliau paaiškėjusios informacijos nuslėpimą (baudos dydis, delspinigiai ir pan.) ir kiti klausimai.  

Fizinių asmenų bankroto ypatumai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis, 2013-03-01 – 2021-09-30 Lietuvoje buvo iškeltos 3058 fizinių asmenų bankroto bylos. 1495 (48,9 proc.) fiziniams asmenims bankroto procesai užbaigti. Taigi vidutiniškai kasmet Lietuvoje iškeliamos apie 382 fizinių asmenų bankroto bylos.

Darbuotojo atleidimo iš darbo pagrindai

Kasmet Lietuvoje sudaroma tūkstančiai darbo sutarčių, priimami ir atleidžiami darbuotojai, keičiami darbų pobūdžiai, formos, rūšys ir net profesijos. Statistikos departamento duomenimis, 2021 metais priimamų ir atleidžiamų darbuotojų skaičius išliko beveik apylygis, išskyrus kai kuriuos metų mėnesius. Toliau šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius darbuotojo
Skaitykite daugiau

Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo ypatumai

Šiame straipsnyje aptarsime daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) steigimo ypatumus. Svarbu iškart atkreipti dėmesį, kad Bendrijai įsteigti reikalingas bet 3 (trijų) asmenų sutarimas. Norint įsteigti Bendriją, reikia atlikti šiuos veiksmus: 1. Sušaukiamas steigiamasis bendrijos susirinkimas. Apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą bendrijos steigimo
Skaitykite daugiau